Tandartsinformatie

Kwaliteitsmanagementsysteem


Siemonsma Tandtechniek heeft sinds 1996 een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Mede door de normen en eisen welke door ons hierin zijn opgesteld voor het vervaardigen van tandtechnische werkstukken, proberen wij te voldoen aan de laatst gestelde norm voor medische hulpmiddelen.

Deze interne normering staat garant voor een hoogwaardig kwaliteitsmanagementsysteem. Ieder jaar worden door ons de verschillende afdelingen getoetst en kijken wij of onze producten en onze manier van produceren nog voldoen aan de eisen zoals wij deze in ons kwaliteitsmanagementsysteem hebben opgesteld.

Tijdens deze jaarlijkse controle wordt ook gekeken naar de inrichting van de techniekplaatsen en het functioneren van de controlemechanismen.

Mede middels ons opgestelde kwaliteitsmanagement systeem kunnen wij uitstekend aan de wensen van onze klanten voldoen en de daarbij behorende service verlenen.